لیست دانشگاه‌های آلمان مورد تایید وزارت علوم بعد از سپتامبر2021

گروه الف (ممتاز) Charite- Universitatsmedizin Berlin  صرفا در رشته های مرتبط با وزارت علومEberhard Karl’s Universität TübingenFreie Universität BerlinHumboldt-Universität zu BerlinJohann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am MainJulius-Maximilians- Universität WürzburgJustus-Liebig-Universität...

ادامه مطالعه