مقطع کارشناسی در فرانسه

مقطع کارشناسی در فرانسه

دانشگاه‌ های فرانسه به صورت مجموعه‌ای گسترده رشته‌های تحصیلی متفاوت در مقطع کارشناسی را ارائه می‌دهند. هرمتقاضی که شرایط تحصیل در فرانسه را داشته باشد می‌تواند برای دانشگاه‌های این کشور اقدام...

ادامه مطالعه

پزشکی و پیراپزشکی در فرانسه

پزشکی و پیراپزشکی در فرانسه

تحصیل کردن در رشته‌های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و مامایی در سال اول دارای شرایط یکسان می‌باشد. دانش آموزانی که آزمون پایانی سال اول را با موفقیت نگذراندند دولت فرانسه بعد...

ادامه مطالعه