متقاضی دارای پذیرش تحصیلی یک ساله می تواند برای همسر و فرزند (زیر 18 سال) خود درخواست ویزای همراه کند و آن ها را در طول تحصیل همراه خود ببرد و  مدت زمان ویزای همراه کاملا وابسته به ویزای متقاضی اصلی می باشد.

درصورت درخواست این نوع ویزا، متقاضی اصلی باید ثابت کند که از تمکن مالی لازم برای برآمدن از پس هزینه‌های زندگی، سکونت و تحصیل خود و تمامی اعضای خانواده در کشور مورد نظر برخوردار است و در واقع ارائه تمکن مالی برای همراه نیز به طور جداگانه نیاز است. می توان همزمان با پرونده متقاضی اصلی درخواست تحصیل، برای ویزای همراه اقدام کرد.