پاریس

از نظر تاریخی دانشگاه پاریس در اواخر سده دوازدهم یعنی 15 ژانویه 1200 به فرمان فیلیپ آگوست تاسیس شده است که اولین دانشگاه فرانسه بوده که در چهار رشته پزشکی، حقوق، علوم و هنر فعالیت داشته است. مدارس و دانشگاه های ایل-دو-فرانس را می توان بدین صورت فهرست بندی کرد.

 • زبان و ادبیات علوم انسانی: ULM، مدرسه مطالعات عالی، مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی، INALCO، پاریس 1، پاریس 2، پاریس 3، پاریس 4، پاریس 7، پاریس 8، پاریس 13، دانشگاه سرِژ-پونتواز
 • علوم: ULM، مدرسه پلی تکنیک، پاریس 6، پاریس 7، پاریس 11، دانشگاه سرِژ-پونتواز

اگر بخواهیم با تفصیل بیشتری بیان کنیم دانشگاه های پاریس 1، پاریس 2، پاریس 10 و دانشگاه سرِژ-پونتواز در رشته حقوق، دانشگاه پیر و ماری کوری در رشته های پزشکی و فیزیک، مدرسه اقتصاد پاریس، مدرسه پلی تکنیک ، دانشگاه سرِژ-پونتواز در رشته اقتصاد، HEC,INSEAD,ESCP, ESSEC در مدیریت بازرگانی ، انستیتو ملی کشاورزی پاریس -گرینیون  در رشته کشاورزی شاخص هستند.

لیون

لیون دارای سه دانشگاه اصلی است که عبارتند از:

دانشگاه لیون که گاه دانشگاه لیون یک نامیده می شود. این دانشگاه دارای 169 اکول دکتری است که در چارچوب پنج محور علمی بیولوژی و پزشکی، شیمی و مواد، ریاضی، فیزیک و فناوری اطلاعات ، علوم مهندسی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت می نماید.

دانشگاه لیون 2 که عضو دانشگاه لیون محسوب می شود دارای هفت اکول دکتری است که عبارتند از :

 • ED 483 SCSO Histoire, géographie, aménagement, urbanisme, archéologie, sciences politiques, sociologie, anthropologie
 • ED 484 3LA Lettres, langues, linguistiques et arts
 • ED 485 EPIC Education, psychologie, Information et Communication
 • ED 512 Informatique et Mathématique de Lyon
 • ED 476 NSCO Neuroscience et Cognition
 • ED 486 SEG Sciences Economique et Gestion 
 • ED 492 Droit

دانشگاه لیون 3 یا دانشگاه ژان مولن نیز دارای شش اکول زیر است :

 • Ecole Doctorale Droit
 • Ecole Doctorale EPIC Education Psychologie, Information et Communication
 • Ecole Doctorale LLLA Lettres, Langues, Linguistiques et Arts
 • Ecole Doctorale Philosophie
 • ED Sc. Eco et de Gestion
 • ED sciences sociales

تولوز

تولوز دارای سه قطب دانشگاهی است :

-دانشگاه تولوز 1 که در زمینه های علوم اجتماعی، حقوق، اقتصاد و مدیریت متمرکز است. انستیتو مطالعات سیاسی به این دانشگاه وابسته است.

– دانشگاه تولوز 2 که در زمینه علوم انسانی، هنر و ادبیات شاخص است .

-دانشگاه پول سابتیه یا تولوز 3 در زمینه پزشکی، داروسازی ، جراحی دندانپزشکی و علوم پایه از دانشگاه های مطرح فرانسه است و بزرگترین دانشگاه تولوز می باشد.

انستیتو ملی پلی تکنیک تولوز INPT، مدرسه عالی الکترونیک، الکترو تکنیک، انفورماتیک، هیدرولیک و ارتباطات ENSEEIHT، مدرسه ملی مهندسی شیمی و تکنولوژی ENSIACET، و مدرسه ملی عالی کشاورزی تولوز ENSAT و انستیتو ملی علوم کاربردی تولوز سایر موسسات آموزش عالی تولوز به شمار می آیند.

مونپولیه

مونپولیه هم جزو قطب های دانشگاهی فرانسه می باشد. تعداد دانشجویان آن 70 هزار نفر تخمین زده می شود که در سه دانشگاه و مدرسه عالی ( مدرسه عالی بازرگانی، مدرسه ملی معماری، مدرسه ملی کشاورزی Agro Montpellier) حضور دارند. نقطه بارز آموزش عالی مون پولیه جمعیت دانشجویی نسبت به کل جمعیت یعنی 30 درصد است .

گرونوبل

آکادمی گرونبل به همراه لیون یکی از دو آکادمی ناحیه رون آلپ است و یکی از مراکز بزرگ آموزش عالی فرانسه با بیش از 60 هزار نفر دانشجو است . سه دانشگاه بزرگ و چندین مدرسه عالی دارد که عبارتند از :

دانشگاه ژوزف فوریه (علوم، تکنولوژی، جغرافیا، پزشکی و داروسازی-گرونبل یک، دانشگاه پیر-مند فرانس (علوم اجتماعی و علوم انسانی)
گرونوبل 2 دانشگاه استندال (زبان، ادبیات، ارتباطات).
گرونبل 3، انستیتو پلی تکنیک گرونبل، مدرسه عالی انفورماتیک گرونبل.

همچنین دو مدرسه بازرگانی دارد:
مدرسه خصوصی وسفورد و مدرسه مدریت گرونوبل.

چندین دبیرستان نیز وجود دارند که دوره های آمادگی جهت ورود به مدارس عالی (گراند اکول ها) را ارائه می کنند که از جمله ی آن ها دبیرستان شامپیون است.

شهرک دانشگاهی انترناسیونال در محله یوروپل

شهرک دانشگاهی انترناسیونال در محله یوروپل دارای یک دانشکده و یک دبیرستان عمومی است. فرزندان محقیقین و کارکنان خارجی در این مکان می توانند تحصیلات خود را ادامه دهند و مدرک معادل دیپلم به زبان انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی ، عربی یا پرتغالی بگیرند. تحقیقات و تکنولوژی،تحقیقات علمی جایگاه ویژه ای در جامعه گرونبل دارد . چندین سازمان تحقیقات ملی INRA,CRSSA,CEN,CEMAGREF, CNRS, CEA,INSERM, INRIA و چهار مرکز تحقیقات بین المللی Ltll, l’ESRF,l’EMBL, L’IRAM و سه مرکز تکنیک صنعتی CTP,CSTB,CETIM از جمله آنها هستند.تجارب گرونبل در حیطه تکنولوژی برتر اصولا شامل برسه زمینه است

 • قطب نومریک و نرم افزار که شامل میکرو و نانو تکنولوژی، انفورماتیک و الکترونیک می شود. لابراتورهای تحقیقاتی زیادی , CEA-Léti, INRIA وجود دارد که در خصوص نانو تکنولوژی کار می کنند.
 • قطب بیوتکنولوژی: در زمینه بیوتکنولوژی و بیو انفورماتیک، گرونبل به عنوان قطب برجسته چندین رشته شناخته شده است که در رابطه با شیمی و بیولوژی، مهندسی بهداشت، عصب شناسی و سرطان شناسی است. همچنین این شهر بخاطر تجارب ارزنده در زمینه بیوپوس ها شهرت دارد.
 • قطب تکنولوژی های جدید انرژی:گرونوبل امروزه جایگاه مهمی در توسعه و آزمایشات فتوولتائیک و توسعه پایدار دارد.

استراسبورگ

شهر استراسبورگ به لحاظ نسبت دانشجویان از شهرهای مهم دانشگاهی است و تعداد زیادی دانشجویان خارجی دارد. سه دانشگاه استراسبورگ همراه با دانشگاههای مولهاوس،بل فرایبورگ و کارلسرو، کنفدراسیون اروپایی دانشگاه های EUCOR را تشکیل می دهند. دانشگاه لویی پاستور (ULP) مجموعه ای از رشته های علمی از پزشکی گرفته تا علوم اقتصادی و فیزیک و شیمی را در بر می گیرد. دانشگاه مارک بلوش (UMB) یا استراسبورگ 2 که قبلا دانشگاه علوم انسانی استراسبورگ نامیده می شد. USHS اساسا رشته های مربوط به علوم انسانی و اجتماعی را در برمی گیرد. دانشگاه روبرت شومن (URS) یا استراسبورگ 3 در زمینه علوم سیاسی، حقوق و مدیریت فعالیت می کند. از اول ژانویه 2009 این سه دانشگاه ادغام شده و دانشگاه اروپایی استراسبورگ را تشکیل خواهند داد. انستیتو اروپایی مطالعات عالی بازرگانی (IECS) و انستیتو عالی مدیریت اروپا (ISEG) در زمینه اقتصاد و بازرگانی خدمات آموزشی ارائه می دهند. از اکول های مهندسی می توان موارد زیر را نام برد . اکول علوم زمین شناسی EOST، اکول اروپایی شیمی، پلیمر و موادECPM ، اکول ملی مدیریت آب و محیط استراسبورگ ENGEES، مدرسه عالی ملی فیزیک استراسبورگ ENSPS ، مدرسه انفورماتیک و فن آوریهای جدید EPITECH ، مدرسه عالی بیوتکنولوژيِ استراسبورگ ESBS، مدرسه عالی انفورماتیک ESI، انستیتو ملی علوم کاربردی استراسبورگ INSA

مدرسه عالی هنرهای دکور استراسبورگ ESAD، انستیتو عالی هنرهای کاربردی LISAA، مدرسه عالی ملی معماری استراسبورگ ENSAS، و مدرسه عالی هنر دراماتیک در زمینه رشته های هنر فعالیت می کنند. مراکز دانشگاهی آموزش ژورنالیسم CUEJ، مدرسه وکلا ERAGE، انستیتو مطالعات سیاسی استراسبورگ  IEP و انستیتو اروپایی مطالعات عالی بازرگانی IECS  از جمله سایر مراکز آموزش عالی استراسبورگ هستند.

نانت

مراکز آموزش عالی نانت عبارتند از :

 • Institut des carrières européens de l’Expertise ICEE Group
 • Audencia, l’école supérieur de commerce de Nante
 • Ecole Atlantique de Commerce EAC
 • Ecole Brassart
 • Ecole Central de Nante
 • Ecole de Désigne Nante Atlantique EDNA
 • Ecole des Mines de Nante
 • Ecole national de la marine marchande de Nante
 • Ecole national d’ingénieurs des techniques des industries agro-alimentaires ENITIAA
 • Ecole national supérieure d’architecture de Nantes ENSAN
 • Ecole national vétérinaire de Nantes
 • Ecole polytechnique de l’université de Nante
 • Ecole pour l’informatique et les nouvelle technologies EPITECH
 • Ecole régionale des Beaux-Arts de Nantes
 • Ecole supérieur du Bois ESB
 • IDRAC, école supérieure de commerce et de communication
 • Institut catholique d’arts et métiers ICAM
 • Institut supérieur européen de gestion ISEG
 • Science Scom, l’école de la communication et des médias
 • Université de Nantes
 • Enacom
 • Ecole privée des Sciences Informatique EPSI

بوردو

بوردو دارای حدود 70 هزار دانشجو است که در 4 دانشگاه، 3 انستیتو، 6 اکول مهندسی  و 14 گراند اکول آن تحصیل می کنند.

 • L’université Bordeaux I Science et technologies
 • L’université Bordeaux II Médecin, sciences de l’homme  
 • L’Université Bordeaux III Science humaines, lettres, langues
 • L’Université Bordeaux IV Droit, économie, gestion  

نیس

شهر نیس دارای یک دانشگاه بزرگ (نیس سوفیا، آنتیپولیس) انستیتو اروپایی عالی مطالعات بین المللی و یک ابسرواتر است. دانشگاه نیس نزدیک به 26 هزار دانشجو دارد.  واحد آموزش و تحقیق نیس UFR  شامل موارد زیر است:

 • Lettre, Arts et Sciences humaines
 • Pole de psychologie Saint Jeans d’Angély
 • Droit, Science politiques, Economiques et de Gestion
 • Institut du droit, de la Paix et du développement
 • Espaces et cultures
 • Sciences
 • Médecine
 • Odontologie
 • STAPS science et techniques des activités physiques et sportives

مدرسه پلی تکنیک دانشگاه نیس از جمله مدارس مهندسی ای شهر است . انستیتو دانشگاهی تکنولوژی IUT ، انستیتو داروسازی مولکولی و سلولی، انستیتو روبرت هوک IRH  و دانشکده بین رشته ای مدیترانه ای محیط زیست و توسعه پایدار CI MEDD  سایر مراکز دانشگاهی نیس هستند.

مارسی

سه دانشگاه در مارسی وجود دارد که پذیرنده بیش از 60 هزار دانشجو هستند. دانشگاه پروونس، علوم پایه، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مدیترانه: علوم پایه، بهداشت، ورزش و اقتصاد و دانشگاه پل سزان : علوم پایه، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد عملی و مدیریت

کمپ اصلی در Chateau  Gombert, Saint Jérome, Saint Charles, Luminy قرار دارند و برای رشته های پزشکی در La Timone و l’Hôpital Nord  هستند. دبیرستان تیرLyceé Thiers  کلاس های آمادگی برای ورود به اکول های مهندسی را برگزار می کند. مدرسه عالی مهندسی لومینی ESIL  در 6 زمینه فعالیت دارد: انفورماتیک، بیومدیکال، بیوتکنولوژی، مواد، شبکه و مولتی مدیا. پلی تکنیک مارسی که از گردهمایی سه مدرسه مهندسی در 2001 به وجود امده است در چهار رشته مکانیک، انرژی، انفورماتیک، میکرو الکترونیک و عمران تخصص دارد. عمده ترین شاخه های علمی در مارسی عبارتند از :

 • فیزیک هسته ای
 • ریاضیات ، فیزیک نظری ، مکانیک
 • آکوستیک، اپتیک
 • ستاره شناسی، اقیانوس شناسی، اتمسفر و علوم زمین شناسی و محیط
 • ایمن شناسی، سرطان شناسی، علوم اعصاب، بیولوژی ساختمانی و میکرو بیولوژی
 • معماری، تاریخ، حقوق، اقتصاد ، جامعه شناسی، زبان و شهر سازی

در عین حال در ارتباط با رشته های پزشکی و پیراپزشکی باید توجه داشت که در مارسی بیمارستانهای مجهزی نیز وجود دارند از جمله بیمارستان اطفال ، پاتوبیولوژی بیماری های نادرو انتقال عضو .

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *