در راستای ارتقای دانش های فرا گرفته شده به صورت عملی و تخصصی تر،  تورهای آموزشی برگزار می شود تا متقاضیان مطالب و اطلاعات کسب شده در دوره ها را به صورت کاملا عملی فرا گرفته و با شرکت در تورهای آموزشی به صورت تجربی از اطلاعات استفاده نمایند.

تورهای آموزشی عمدتا در قالب چند نفره و به صورت گروهی انجام میشود و از تنوع و گستردگی بالایی برخوردار است. علاوه بر آموزش شرکت کنندگان می توانند از زمینه تفریحی آن نیز استفاده کنند. در این تورها هماهنگی های کامل جهت ترانسفر، مسکن، بلیط و … از طریق موسسه با مقصد مورد نظر انجام می گیرد.